ﺳﻪشنبه 28 اردیبهشت 1400  |

کتاب و گزارشها

پردازش شتابنگاشت های زمین لرزه های ایران (زمین لرزه 5 اردیبهشت1381)
نویسندگان: اسماعیل فرزانگان، حسسین میرزائی علویجه
شماره: 422
توضیحات
سال انتشار: 1381
فایل
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج