ﺳﻪشنبه 28 اردیبهشت 1400  |

کتاب و گزارشها

پردازش شتابنگاشت های زمین لرزه های ایران (زمین لرزه اول تیر1381 چنگوره-آوج)
نویسندگان: اسماعیل فرزانگان، حسین میرزائی علویجه
شماره: 421
توضیحات
سال انتشار: 1381
فایل
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج