ﺳﻪشنبه 28 اردیبهشت 1400  |

کتاب و گزارشها

مطالعات زمین شناسی ساختگاهی با استفاده از روش لرزه‌نگاری شکست مرزی در ایستگاه‌های شتابنگاری استان های هرمزگان و جنوب فارس (جلد سوم-50 ایستگاه)
نویسندگان: اسماعیل فرزانگان، حسین میرزائی علویجه، فریدون سیناییان
شماره: 533
توضیحات
سال انتشار: 1389
فایل
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج