دوشنبه 31 خرداد 1400  |

کتاب و گزارشها

مطالعات زمین شناسی ساختگاهی با استفاده از روش لرزه‌نگاری شکست مرزی در ایستگاه‌های شتابنگاری استان های لرستان و همدان (جلدچهارم-50 ایستگاه)
نویسندگان: حسین میرزائی علویجه، دکتر فریدون سیناییان، اسماعیل فرزانگان
شماره: 534
توضیحات
سال انتشار: 1389
فایل
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج