ﺳﻪشنبه 28 اردیبهشت 1400  |

کتاب و گزارشها

مطالعات زمین شناسی ساختگاهی با استفاده از روش لرزه‌نگاری شکست مرزی در ایستگاه‌های شتابنگاری استان های کرمان(جلد ششم-50 ایستگاه)
نویسندگان: حسین میرزائی علویجه ، دکتر فریدون سیناییان، اسماعیل فرزانگان
شماره: 536
توضیحات
سال انتشار: 1389
فایل
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج