ﺳﻪشنبه 28 اردیبهشت 1400  |

کتاب و گزارشها

مطالعه پارامتر های جنبش نیرومند زمین (2000-1996) با داده های شتابنگاری و لرزه نگاری، و توسعه بانک اطلاعاتی"
نویسندگان: حسین میرزایی علویجه، فریدون سیناییان، اسماعیل فرزانگان
شماره: 567
توضیحات
سال انتشار: 1389
فایل
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج