ﺳﻪشنبه 28 اردیبهشت 1400  |

کتاب و گزارشها

مطالعه پارامتر های جنبش نیرومند زمین (1995-1991) با داده های شتابنگاری و لرزه نگاری، و توسعه بانک اطلاعاتی
نویسندگان: اسماعیل فرزانگان، حسین میرزایی علویجه، فریدون سیناییان
شماره: 576
توضیحات
سال انتشار: 1390
فایل
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج