دوشنبه 31 خرداد 1400  |

کتاب و گزارشها

عنوان نویسندگان شماره سال فایل
گزارش مقدماتی-فوری زمین لرزه 16 بهمن 1375 گرمخان حمید ضا رمضی، علی نیری، محمد هادی خادمی، فرشاد یثربی، اسماعیل فرزانگان 240 1375
گزارش فوری مقدماتی زمین لرزه سفیدآبه 4 اسفند ماه 1372 ناهید رزاقی آذر، اسماعیل فرزانگان، محمدهادی خادمی 1372
گزارش مقدماتی زمین لرزه 20 اردیبهشت 1376 زیرکوه قائنات حمید ضا رمضی، حسین میرزائی علویجه، اسماعیل فرزانگان، فرشاد یثربی 255 1376
گزارش مقدماتی زمین لرزه23 اسفند 1376 گلباف حسین میرزائی علویجه، اسماعیل فرزانگان، محمود رحیمیان 184 1376
گزارش مقدماتی زمین لرزه 17 اردیبهشت 1378 کره بس اسماعیل فرزانگان، حسین میرزائی علویجه 294 1378
زمین لرزه 18 آبان 1378 صالح آباد خراسان اسماعیل فرزانگان، حسین میرزائی علویجه 341 1378
زمین لرزه 3 فروردین 1380 ارکواز ملکشاهی (ایلام) شبکه شتابنگاری 1380
زمین لرزه 8 فروردین 1380، قائمیه (فارس) شبکه شتابنگاری 1380
زمین لرزه 23 مهر 1380، اهر شبکه شتابنگاری 1380
زمین لرزه 4 اردیبهشت 1381 دینور کرمانشاه شبکه شتابنگاری 1381
زمین لرزه اول تیر 1381 چنگوره-آوج شبکه شتابنگاری 1381
زمین لرزه 19 فروردین 1381 لاویج ( استان مازندران) شبکه شتابنگاری 1381
زمین لرزه 19 اسفند 1381 شهر تهران شبکه شتابنگاری 1381
زمین لرزه 12 تیر ماه 1382 تربت جام شبکه شتابنگاری 1382
زمین لرزه 30 مرداد 1382 کویر لوت شبکه شتابنگاری 1382
زمین لرزه 16 آبان 1380 اسدیه (خراسان) شبکه شتابنگاری 1380
زمین لرزه 19 تیر 1382 حاجی آباد فارس شبکه شتابنگاری 1382
زمین لرزه 20 مرداد 1383 سپیدان فارس شبکه شتابنگاری 1383
زمین لرزه 15 مهر 1383 محمد آباد (کرمان) شبکه شتابنگاری 1383
زمین لرزه 17 مهر 1383 آق قلا شبکه شتابنگاری 1383
زمین لرزه 8 خرداد 1383، فیروز آباد کجور شبکه شتابنگاری 1383
زمین لرزه 4 اسفند 1383 داهوئیه زرند شبکه شتابنگاری 1383
زمین لرزه 6 آذر 1384 جزیره قشم شبکه شتابنگاری 1384
زمین لرزه 11 فروردین 1385 سیلاخور شبکه شتابنگاری 1385
زمین لرزه 28 خرداد 1386، کهک شبکه شتابنگاری 1386
گزارش زمین لرزه های دو گانه اهر ورزقان 1391 شبکه شتابنگاری 1391
گزارش زمین لرزه 20 فروردین 1392 شنبه استان بوشهر شبکه شتابنگاری 1392
گزارش مهندسی زمین لرزه 27 مرداد 1393 مورموری استان ایلام شبکه شتابنگاری 1393
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج