چهارشنبه 30 مرداد 1398  |

کتاب و گزارشها

مطالعات زمین شناسی ساختگاهی با استفاده از روش لرزه‌نگاری شکست مرزی در ایستگاه‌های شتابنگاری کشور (جلد اول-50 ایستگاه)
نویسندگان: فریدون سیناییان، حسین میرزائی علویجه، اسماعیل فرزانگان
شماره: 511
توضیحات
سال انتشار: 1387
فایل
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج