شبکه شتابنگاری کشور

تاریخ: 05 آذر 1399

ماهنامه شبکه شتابنگاری شماره 194 آبان ماه 1399 منتشر شد

ماهنامه شماره 194 شبکه شتابنگاری شامل اطلاعاتی در مورد زمین لرزه های  رویداده  و شتابنگاشت های  ثبت  شده  در آبان 1399، معرفی ایستگاه‌های شتابنگاری و مهم‌ترین زمین‌لرزه‌های جهان در آبان  1399 منتشر شد. برای اطلاعات بیشتر و دسترسی به این ماهنامه به لینک زیر مراجعه کنید.