شبکه شتابنگاری کشور

تاریخ: 07 دی 1399

ماهنامه شبکه شتابنگاری شماره 195 آذر ماه 1399 منتشر شد

ماهنامه شماره 195 شبکه شتابنگاری شامل اطلاعاتی در مورد زمین لرزه های  رویداده  و شتابنگاشت های  ثبت  شده  در آذر 1399، معرفی ایستگاه‌های شتابنگاری و مهم‌ترین زمین‌لرزه‌های جهان در آذر  1399 منتشر شد. برای اطلاعات بیشتر و دسترسی به این ماهنامه به لینک زیر مراجعه کنید.