شبکه شتابنگاری کشور

تاریخ: 07 بهمن 1399

ماهنامه شبکه شتابنگاری شماره 196 دی ماه 1399 منتشر شد

ماهنامه شماره 196 شبکه شتابنگاری شامل اطلاعاتی در مورد زمین لرزه های  رویداده  و شتابنگاشت های  ثبت  شده  در دی 1399، معرفی ایستگاه‌های شتابنگاری و مهم‌ترین زمین‌لرزه‌های جهان در دی ماه 1399 منتشر شد. برای اطلاعات بیشتر و دسترسی به این ماهنامه به لینک زیر مراجعه کنید.