شبکه شتابنگاری کشور

تاریخ: 04 اسفند 1399

گزارش مقدماتی شبکه شتابنگاری از زمين‌لرزه 29 بهمن 1399 سی‌سخت – استان کهگیلویه و بویر احمد

زمین لرزه قدرتمندی شامگاه  چهارشنبه 29 بهمن 1399 شهرسی‌سخت  و روستاهای پیرامونش در استان کهگیلویه و بویر احمد را به شدت به لرزه درآورد. بزرگای این زمین لرزه بر اساس گزارش موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران 5.6 در عمق 10 کیلومتری، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی 5.6 با عمق 8 و مرکز ملی اطلاع رسانی زمین لرزه آمریکا 5.4 و در عمق 10 کیلومتری بوده است. گزارش حاضر گزارش مقدماتی شبکه ملی شتابنگاری ایران از شتابنگاشت‌های ثبت شده از این رویداد می‌باشد.

گزارش مقدماتی شبکه ملی شتابنگاری ایران به پیوست می باشد.