شبکه شتابنگاری کشور

تاریخ: 04 اسفند 1399

ماهنامه شبکه شتابنگاری شماره 197 بهمن ماه 1399 منتشر شد

ماهنامه شماره 197 شبکه شتابنگاری شامل اطلاعاتی در مورد زمین لرزه های  رویداده  و شتابنگاشت های  ثبت  شده  در بهمن 1399،گزارش مقدماتی شبکه شتابنگاری از زمین‌لرزه 29 بهمن 1399 سی سخت (استان کهگیلویه و بویراحمد)، معرفی ایستگاه‌های شتابنگاری و مهم‌ترین زمین‌لرزه‌های جهان در بهمن ماه 1399 منتشر شد. برای اطلاعات بیشتر و دسترسی به این ماهنامه به لینک زیر مراجعه کنید.