شبکه شتابنگاری کشور

تاریخ: 16 فروردین 1400

ماهنامه شبکه شتابنگاری شماره 198 اسفندماه 1399 منتشر شد

ماهنامه شماره 198 شبکه شتابنگاری شامل اطلاعاتی در مورد زمین لرزه های  رویداده  و شتابنگاشت های  ثبت  شده  در اسفند 1399، معرفی ایستگاه‌های شتابنگاری و مهم‌ترین زمین‌لرزه‌های جهان در اسفند ماه 1399 منتشر شد. برای اطلاعات بیشتر و دسترسی به این ماهنامه به لینک زیر مراجعه کنید.