شبکه شتابنگاری کشور

تاریخ: 07 اردیبهشت 1400

گزارش شبکه شتابنگاری از زمين‌لرزه 29 فروردین 1400 بندر گناوه – استان بوشهر

درساعت 11:11:50 روز 29 فروردین 1400 په وقت محلی، برابر با ساعت 6:41:50 ، هجدهم آوریل 2021  میلادی به وقت بین‌المللی، زمین‌لرزه‌ای با بزرگی Mw6.0 (مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی) و Mn5.9 (موسسه ژئوفیزیک ) شهرستان بندر گناوه  در استان بوشهر و مناطق پیرامون در استانهای خوزستان و کهگیلویه و بویر احمد را به لرزه در آورد.

گزارش مقدماتی شبکه ملی شتابنگاری ایران به پیوست می باشد.