شبکه شتابنگاری کشور

تاریخ: 11 اردیبهشت 1400

ماهنامه شبکه شتابنگاری شماره 199 فروردین ماه 1400 منتشر شد.

ماهنامه شماره 199 شبکه شتابنگاری شامل اطلاعاتی در مورد زمین لرزه های  رویداده  و شتابنگاشت های  ثبت  شده  در فروردین 1400، گزارش شبکه شتابنگاری از زمين‌لرزه 29 فروردین 1400 بندر گناوه – استان بوشهر، معرفی ایستگاه‌های شتابنگاری و مهم‌ترین زمین‌لرزه‌های جهان در فروردین ماه 1400 منتشر شد. برای اطلاعات بیشتر و دسترسی به این ماهنامه به لینک زیر مراجعه کنید.