شبکه شتابنگاری کشور

تاریخ: 24 دی 1391

زمین لرزه بیست و سوم دی 1391 بلداجی، استان چهارمحال و بختیاری

 در ساعت 06:55:06 روز بیست و سوم دی ماه 1391 برابر با  03:25:06 وقت بین المللی روز دوازدهم ژانویه 2013 زمین لرزه ای با بزرگای 5.2 (موسسه ژئوفیزیک) بخش هایی از استان چهارمحال و بختیاری را به لرزه در آورد. این زمین لرزه توسط 4 ایستگاه شتابنگاری گندمان، دوراهان، بروجن و شلمزار به ثبت رسیده است. حداکثر شتاب ثبت شده از این رویداد در ایستگاه گندمان بوده که شتابی برابر با 69 سانتی متر بر مجذور ثانیه را ثبت کرده است.

 

برای اطلاعات بیشتر بر روی لینک زیر کلیک کنید.

زمین لرزه بیست و سوم دی 1391 بلداجی، استان چهارمحال و بختیاری