شبکه شتابنگاری کشور

تاریخ: 02 بهمن 1391

زمین لرزه دوم بهمن 1391 سیرچ، استان کرمان

 در ساعت 23:18:57 روز دوم بهمن ماه 1391 برابر با  19:48:57 وقت بین المللی روز بیست و یکم ژانویه 2013 زمین لرزه ای با بزرگای 5.5 (موسسه ژئوفیزیک) بخش هایی از استان کرمان را به لرزه در آورد. این زمین لرزه توسط 7 ایستگاه شتابنگاری اندوهجرد، جوشان، ماهان و کرمان به ثبت رسیده است. حداکثر شتاب ثبت شده از این رویداد در ایستگاه سیرچ بوده که شتابی برابر با 37 سانتی متر بر مجذور ثانیه را ثبت کرده است.

برای اطلاعات بیشتر بر روی لینک زیر کلیک کنید.

 زمین لرزه دوم بهمن 1391 سیرچ، استان کرمان