شبکه شتابنگاری کشور

تاریخ: 11 خرداد 1392

ماهنامه شبکه شتابنگاری شماره 104، اردیبهشت ماه 1392 منتشر شد

 

ماهنامه شماره 104 شبکه شتابنگاری شامل اطلاعاتی در مورد زمین لرزه های رویداده و شتابنگاشت های  ثبت شده در اردیبهشت 1392 (زمین لرزه 21 اردیبهشت گوهران)، معرفی ایستگاه های شتابنگاری و معرفی مهمترین زمین لرزه های جهان در اردیبهشت 1392و ... منتشر شد. 

 

برای اطلاعات بیشتر و دسترسی به این ماهنامه به لینک زیر مراجعه کنید.

 

 ماهنامه شبکه شتابنگاری شماره 104، اردیبهشت 1392