شبکه شتابنگاری کشور

تاریخ: 10 مهر 1392

زمین لرزه دوم مهرماه 1392 آواران پاکستان

در ساعت 07:59:47 روز دوم مهرماه 1392 برابر با  11:29:47 روز بیست و چهارم سپتامبر 2013 به وقت بین المللی، زمین‌لرزه‌ای با‌ بزرگای گشتاوری 7.7 (سازمان زمین شناسی امریکا ) بخش‌هایی از کشور پاکستان در ایالت بلوچستان  را  به  لرزه   درآورد.  این  زمین‌لرزه   باعث  راه اندازی  تعدادی  از ایستگاه‌های شتابنگاری استان سیستان و بلوچستان  شد.  تا زمان تهیه این خبر (15 مهر) این زمین لرزه توسط 9 ایستگاه شتابنگاری (بمپور، چابهار، گشت، قصرقند، نگور، راسک، سراوان، ایرانشهر و زرآباد) به ثبت رسیده است. حداکثر شتاب ثبت شده از این رویداد در ایستگاه  قصرقند بوده که شتابی در حدود 21 سانتی متر بر مجذور ثانیه  در فاصله 482 کیلومتری از رومرکز به ثبت رسانده است.

   

جدول مشخصات زمین لرزه اصلی گزارش شده 

سازمان گزارش کننده

عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
بزرگی
عمق (km)
مرکز ملی اطلاع رسانی زلزله آمریکا
26.971
65.520
Mw7.7
15

 

جدول مشخصات شتابنگاشت های ثبت شده از زمین لرزه اصلی 

 

ایستگاه شماره رکورد

موقعیت جغرافیایی

  شتاب تصحیح نشده (cm/s/s) 
فاصله از رومرکز (Km)
عرض طول L V T
قصرقند
 5997 26.24 60.74  12  12  21  482
 چابهار  5995 25.29 60.65  16  12  12  521
گشت  5996 27.79 61.96  10  15  7  363
راسک 5999
26.24 61.39 15
13
11
418
نگور 5998
25.39 61.14 12
9
14
471
ایرانشهر
6010   27.20 60.69   15  10  479
بمپور 5994
27.20 60.45 11
10
13
503
سراوان 6000
27.37 62.32 12
8
7
319
زرآباد 6001
25.60 59.40 10
5
7
629