شبکه شتابنگاری کشور

تاریخ: 08 آذر 1392

گزارش فوری شبکه ملی شتابنگاری کشور از زمین‌لرزه 7 آذر 1392 برازجان

گزارش فوری شبکه ملی شتابنگاری کشور از زمین‌لرزه 7 آذر 1392 برازجان به صورت PDF شامل مشخصات شتابنگاشت‌های ثبت شده، نقشه ها، و تاریخچه زمانی شتابنگاشت دالکی در لینک زیر قابل استفاده می باشد.

گزارش فوری شبکه ملی شتابنگاری کشور از زمین‌لرزه 7 آذر 1392 برازجان