شبکه شتابنگاری کشور

تاریخ: 14 آذر 1392

اطلاعات زمین‌لرزه 7 آذر 1392 برازجان به روز گردید

در پی بازدید همکاران شبکه شتابنگاری کشور از ایستگاه‌های شتابنگاری استان بوشهر پس از زمین‌لرزه 7 آذر 1392 برازجان، چهار رکورد از ایستگاه‌های دلوار، بندر ریگ، کاکی و بوشهر به اطلاعات قبلی اضافه گردید که جزئیات آن در جدول و نقشه زیر آورده شده است.


جدول مشخصات زمین لرزه  گزارش شده 

 

سازمان گزارش کننده

عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
بزرگی
عمق (km)
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
29.35 51.36 Mw5.7 9
 موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
29.29 51.371 Mn5.7 5
 
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی
29.16 51.36 Ml5.6 43
 
مرکز ملی اطلاع رسانی زلزله آمریکا
29.363 51.341 mb5.6 16

 

 

جدول مشخصات شتابنگاشت های ثبت شده از زمین لرزه

 

ایستگاه
شماره رکورد
مختصات جغرافیایی
شتاب تصحیح نشده  (cm/s/s)
عرض
طول
L
V
T
دالکی 
6063/01 
29.428 51.288 212 111 232
تنگ ارم
6065/03
29.154 51.526 130 76 136
شبانکاره 6068 
29.471 50.988 118 38 58
کنارتخته
6067/01 29.53 51.394 79 53 100
 فاریاب  6064 28.903 51.462 80 59 52
آباد
6058 29.022 51.256 48 41 72
چهل زرعی
 6062 29.488 50.856 44 16 26
 بندر ریگ
6077
29.485   50.63 38   9 18 
عالی حسینی 
6060 28.756 51.241 12 5 21
 بندر گناوه
6066 29.574 50.511  17  5  12
دلوار 
6078
 28.764 51.07  15   14
 اهرم 6059 28.888 51.288  11  11  13
 کاکی 6079/02
 28.342  51.523 12   3  7
 بوشکان 6061 28.834 51.698  11  5  9
بوشهر 5 
 
6076
28.903   50.821  4  10