شبکه شتابنگاری کشور

تاریخ: 06 دی 1392

ماهنامه شبکه شتابنگاری شماره 111، آذر 1392 منتشر شد

ماهنامه شماره 111 شبکه شتابنگاری شامل اطلاعاتی در مورد زمین لرزه های  رویداده  و شتابنگاشت های  ثبت  شده  در  آذر  1392، زمین‌لرزه‌های رویداده در قصر شیرین و برازجان، معرفی ایستگاه های شتابنگاری و  مهمترین زمین لرزه های جهان در آذر 1392و ... منتشر شد.

برای اطلاعات بیشتر و دسترسی به این ماهنامه به لینک زیر مراجعه کنید.

 

 ماهنامه شبکه شتابنگاری شماره 111، آذر 1392