شبکه شتابنگاری کشور

تاریخ: 05 دی 1392

زمین‌لرزه 8 دی 1392 مورموری - استان ایلام

در ساعت 02:26:32 روز هشتم دی ماه 1392 برابر با  22:56:32 به وقت بین المللی روز 28 دسامبر 2013 زمین لرزه ای با بزرگای 4.3 (مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی) بخش هایی از استان ایلام را به لرزه در آورد. این زمین لرزه  توسط 3 ایستگاه شتابنگاری ( مورموری، آبدانان و دره شهر) به ثبت رسیده است. حداکثر شتاب ثبت شده از این رویداد در ایستگاه مورموری بوده که شتابی برابر با 27سانتی متر بر مجذور ثانیه را ثبت کرده است. مشخصات زمین لرزه در جدول ذیل آورده شده است.

جدول مشخصات زمین لرزه  گزارش شده 

 

سازمان گزارش کننده

عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
بزرگی
عمق (km)
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
32.91 47.65 Mw4.3 12
 موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
32.866 47.66 Mn4.7 10
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی
32.98 47.59 Ml4.7 14
مرکز ملی اطلاع رسانی زلزله آمریکا   32.867 47.668
mb4.8
10

 

 

جدول مشخصات شتابنگاشت های ثبت شده از زمین لرزه

 

ایستگاه
شماره رکورد
مختصات جغرافیایی
شتاب تصحیح نشده  (cm/s/s)
عرض
طول
L
V
T
مورموری 6103
32.731 47.669 22 10 27
آبدانان 6101
32.996

47.415

14 9 10
دره شهر
6102
33.144 47.381 10 7 11