شبکه شتابنگاری کشور

تاریخ: 06 تیر 1390

ماهنامه شماره 81 شبکه شتابنگاری ویژه خرداد ماه 1390 منتشر شد.

ماهنامه شماره 81 شبکه شتابنگاری شامل اطلاعاتی در مورد شتابنگاشت ها و زمین لرزه های ثبت شده در خرداد، مقاله ای در مورد آثار توپو گرافی بر موج های لرزه ای ، گزارشی در رابطه با زمین لرزه 25 خرداد کهنوج و ... منتشر شد.

برای دسترسی به این ماهنامه  به لینک زیر مراجعه کنید.

ماهنامه شماره 81 خرداد 1390