شبکه شتابنگاری کشور

تاریخ: 01 اردیبهشت 1393

ماهنامه شبکه شتابنگاری شماره 115، فروردین 1393 منتشر شد

ماهنامه شماره 115 شبکه شتابنگاری شامل اطلاعاتی در مورد زمین لرزه های  رویداده  و شتابنگاشت های  ثبت  شده  در  فروردین 1393، زمین‌لرزه 28 فروردین شنبه (استان بوشهر) و معرفی ایستگاه های شتابنگاری و  مهمترین زمین لرزه های جهان درفروردین 1393و ... منتشر شد.

برای اطلاعات بیشتر و دسترسی به این ماهنامه به لینک زیر مراجعه کنید.

  ماهنامه شبکه شتابنگاری شماره 115، فروردین 1393