شبکه شتابنگاری کشور

تاریخ: 04 اردیبهشت 1393

زمین‌لرزه 6 اردیبهشت ماه 1393 کیش - استان هرمزگان

در ساعت 01:29:48 روز 6 اردیبهشت ماه 1393 برابر با 20:59:48  به وقت بین المللی روز 25 آوریل 2014 زمین لرزه ای با بزرگای 4.9 (موسسه ژئوفیزیک) بخش هایی از استان هرمزگان را به لرزه در آورد. این زمین لرزه  توسط 2 ایستگاه شتابنگاری رستاق و کیش به ثبت رسیده است. بیشینه شتاب ثبت شده از این رویداد در ایستگاه رستاق با شتابی برابر با 41 سانتی متر بر مجذور ثانیه را ثبت کرده است. مشخصات زمین‌لرزه اصلی در جدول ذیل آورده شده است.

جدول مشخصات زمین لرزه  گزارش شده

سازمان گزارش کننده

عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
بزرگی
عمق (km)
 موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
26.672 53.946 Mn4.9
10
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی
26.46 53.86 Ml4.7
14
مرکز ملی اطلاع رسانی زلزله آمریکا  26.744 53.908 mb5.0
31

 

جدول مشخصات شتابنگاشت ثبت شده از زمین لرزه

ایستگاه
شماره رکورد
مختصات جغرافیایی
شتاب تصحیح نشده  (cm/s/s)
عرض
طول
L
V
T
رستاق
6201
26.893 53.862 38 33 41
 کیش 6202 26.569 53.951 25 19 36