شبکه شتابنگاری کشور

تاریخ: 22 مرداد 1390

زمین لرزه بیست و یکم مرداد 1390 مجن، سمنان

در روز جمعه، بیست و یکم مرداد 1390 ساعت 03:02:18(ساعت 22:32:18 روز 11 آگوست 2011 به وقت بین‌المللی) زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 4.9 (موسسه ژئوفیزیک تهران)، منطقه مجن در استان سمنان را لرزاند. این زمین لرزه توسط 4 ایستگاه‌ شتابنگاری به ثبت رسید. 

برای اطلاعات بیشتر در رابطه با این زمین لرزه به لینک زیر مراجعه کنید.

زمین لرزه بیست ویکم مرداد 1390 مجن، سمنان