شبکه شتابنگاری کشور

تاریخ: 07 شهریور 1390

ماهنامه شماره 83، مرداد ماه شبکه شتابنگاری منتشر شد.

 

ماهنامه شماره 83 شبکه شتابنگاری شامل اطلاعاتی در مورد شتابنگاشت ها و زمین لرزه های ثبت شده در مرداد، داده های پردازش شده جنبش نیرومند زمین در زمین لرزه چهارم مرداد فرومد، گزارشی از زمین لرزه بیست و یکم مرداد مجن و ... منتشر شد.

برای دسترسی به این ماهنامه  به لینک زیر مراجعه کنید.

ماهنامه شماره 83 مرداد 1390