شبکه شتابنگاری کشور

تاریخ: 03 خرداد 1393

ماهنامه شبکه شتابنگاری شماره 116، اردیبهشت 1393 منتشر شد

ماهنامه شماره 116 شبکه شتابنگاری شامل اطلاعاتی در مورد زمین لرزه های  رویداده  و شتابنگاشت های  ثبت  شده  در  اردیبهشت 1393، زمین‌لرزه 31 اردیبهشت شبانکاره (استان بوشهر) و معرفی ایستگاه های شتابنگاری و  مهمترین زمین لرزه های جهان دراردیبهشت 1393و ... منتشر شد.

برای اطلاعات بیشتر و دسترسی به این ماهنامه به لینک زیر مراجعه کنید.

ماهنامه شبکه شتابنگاری شماره 116، اردیبهشت 1393