شبکه شتابنگاری کشور

تاریخ: 05 خرداد 1393

زمین‌لرزه 6 خرداد ماه 1393 سوزا - استان هرمزگان

در ساعت 10:14:29 روز 6 خرداد ماه 1393 برابر با 05:44:29  به وقت بین المللی روز 27 مه 2014 زمین لرزه ای با بزرگای 5.2 (مرکز ژئوفیزیک) بخش هایی  از جزیره قشم در استان هرمزگان را به لرزه در آورد. این زمین لرزه  توسط 2 ایستگاه شتابنگاری سوزا و طبل به ثبت رسیده است. بیشینه شتاب ثبت شده از این رویداد در ایستگاه سوزا با شتابی برابر با 33 سانتی متر بر مجذور ثانیه بوده است. مشخصات زمین‌لرزه اصلی در جدول ذیل آورده شده است.

جدول مشخصات زمین لرزه  اصلی گزارش شده

سازمان گزارش کننده

عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
بزرگی
عمق (km)
 موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
26.548 55.876 Mn5.2
13
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی
26.46 55.78 mb4.9
15
سازمان زمین‌شناسی امریکا
 26.61  55.728 mb5.1
 10


جدول مشخصات شتابنگاشت ثبت شده از زمین لرزه اصلی

ایستگاه
شماره رکورد
مختصات جغرافیایی
شتاب تصحیح نشده  (cm/s/s)
عرض
طول
L
V
T
سوزا 6234
26.782 56.07 33 10 24
طبل
6235 26.758 55.725 22 10 21