شبکه شتابنگاری کشور

تاریخ: 04 مرداد 1393

ماهنامه شبکه شتابنگاری شماره 118، تیر 1393 منتشر شد


ماهنامه شماره 118 شبکه شتابنگاری شامل اطلاعاتی در مورد زمین لرزه های  رویداده  و شتابنگاشت های  ثبت  شده  در  تیر 1393، زمین‌لرزه 31 تیر 1393 منوجان (استان کرمان)، معرفی ایستگاه های شتابنگاری و  مهمترین زمین لرزه های جهان در تیر 1393 و ... منتشر شد.

برای اطلاعات بیشتر و دسترسی به این ماهنامه به لینک زیر مراجعه کنید.

ماهنامه شبکه شتابنگاری شماره 118، تیر 1393