شبکه شتابنگاری کشور

تاریخ: 01 شهریور 1393

ماهنامه شبکه شتابنگاری شماره 119، مرداد 1393 منتشر شد

ماهنامه شماره 119 شبکه شتابنگاری شامل اطلاعاتی در مورد زمین لرزه های  رویداده  و شتابنگاشت های  ثبت  شده  در مرداد 1393، گزارش عملکرد شبکه شتابنگاری کشور در زمین‌لرزه 27 مرداد 1393 مورموری (استان ایلام)، معرفی ایستگاه های شتابنگاری و  مهمترین زمین لرزه های جهان در مرداد 1393 و ... منتشر شد.

برای اطلاعات بیشتر و دسترسی به این ماهنامه به لینک زیر مراجعه کنید.

ماهنامه شبکه شتابنگاری شماره 119، مرداد 1393