شبکه شتابنگاری کشور

تاریخ: 06 شهریور 1393

اطلاعات زمین لرزه 27 مرداد 1393 مورموری به روز گردید.

با توجه به آخرین بازدید صورت گرفته از ایستگاه‌های شتابنگاری فاقد خط تلفن در استانهای ایلام و خوزستان، آخرین اطلاعات شتابنگاری از زمین‌لرزه 27 مرداد بر روی سایت شبکه شتابنگاری ایران قرار گرقت. ضمنا جهت بهره برداری محققین و علاقمندان داده های رقومی زمین‌لرزه نیز بر روی سایت قرار گرفته است.

زمین لرزه 27 مرداد 1393 مورموری