شبکه شتابنگاری کشور

تاریخ: 22 دی 1390

زمینلرزه بیست و یکم دی 1390 بابل، استان مازندران

در روز چهارشنبه، بیست و یکم دی 1390 ساعت 20:38:00 (ساعت 17:08:00 روز 11 ژانویه 2012 به وقت بین‌المللی) زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 5.0 (موسسه ژئوفیزیک تهران)، منطقه ای در استان مازندران در جنوب غربی قائم شهر را لرزاند. تا کنون این زمین لرزه توسط 13 ایستگاه شتابنگاری به ثبت رسیده است (مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن). بیشینه شتاب این زمین لرزه در این ایستگاه بابل حدود 33 سانتی متر بر مجذور ثانیه می باشد. رومرکز این زمین لرزه توسط موسسه ژئوفیزیک در 36.33 عرض شمالی و 52.78 طول شرقی اعلام شده است.

 

برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.

 زمینلرزه بیست و یکم دی 1390 بابل، استان مازندران