شبکه شتابنگاری کشور

تاریخ: 06 اسفند 1390

ماهنامه شماره 89، بهمن ماه شبکه شتابنگاری منتشر شد

  ماهنامه شماره 89 شبکه شتابنگاری شامل اطلاعاتی در مورد شتابنگاشت ها و زمین لرزه های ثبت شده در بهمن،  گزارش در رابطه با زمین لرزه 16 بهمن خورموج در استان بوشهر و ... منتشر شد.

 

 

برای دسترسی به این ماهنامه  به لینک زیر مراجعه کنید.

ماهنامه شماره 89 بهمن 1390