شبکه شتابنگاری کشور

تاریخ: 08 اسفند 1390

زمین لرزه هشتم راور 1390 راور، استان کرمان

در ساعت 22:18:58  روز  8 اسفند ماه 1390   برابر با 18:48:58  وقت بین المللی روز  بیست و هفتم فوریه 2012 زمین لرزه ای بخشهای شمالی از استان کرمان را به لرزه در آورد. بزرگای این زمین لرزه توسط ممسسه ژئوفیزیک 5.4 اعلام شد. تا زمان تهیه این گزارش این زمین لرزه توسط 3 ایستگاه شتابنگاری ثبت گردیده است. حداکثر شتاب ثبت شده از این رویداد در ایستگاه راور بوده که شتابی برابر با 47 سانتی متر بر مجذور ثانیه را ثبت کرده است. 

برای اطلاعات بیشتر بر روی لینک زیر کلیک کنید.

 زمین لرزه هشتم راور 1390 راور، استان کرمان