شبکه شتابنگاری کشور

تاریخ: 14 فروردین 1391

ماهنامه شماره 90، اسفند ماه شبکه شتابنگاری منتشر شد

 ماهنامه شماره 90 شبکه شتابنگاری شامل اطلاعاتی در مورد شتابنگاشت ها و زمین لرزه های ثبت شده در اسفند،  گزارش در رابطه با زمین لرزه 8 اسفند راور در استان کرمان و ... منتشر شد.

 

 برای دسترسی به این ماهنامه  به لینک زیر مراجعه کنید.

ماهنامه شماره 90 اسفند 1390