شبکه شتابنگاری کشور

تاریخ: 26 بهمن 1393

ماهنامه شبکه شتابنگاری شماره 124، دی 1393 منتشر شد

ماهنامه شماره 124 شبکه شتابنگاری شامل اطلاعاتی در مورد زمین لرزه های  رویداده  و شتابنگاشت های  ثبت  شده  در دی 1393،  معرفی ایستگاه های شتابنگاری و مهم‌ترین زمین‌لرزه‌های جهان در دی منتشر شد.

برای اطلاعات بیشتر و دسترسی به این ماهنامه به لینک زیر مراجعه کنید.

ماهنامه شبکه شتابنگاری- دی ماه 1393 شماره 124