شبکه شتابنگاری کشور

تاریخ: 01 اردیبهشت 1391

زمین لرزه سی ام فروردین 1391 رودبار، استان کرمان

در ساعت 22:10:36 روز 30 فروردین ماه 1391 برابر با 17:40:36 وقت بین المللی روز  هجدهم آوریل 2012 زمین لرزه ی نسبتا شدیدی بخشهایی از جنوب استان کرمان را به لرزه در آورد. بزرگای این زمین لرزه توسط موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران 5.1 اعلام شد. این زمین لرزه توسط 3 ایستگاه شتابنگاری زه کلوت، رودبار و قلعه گنج ثبت گردیده است. حداکثر شتاب ثبت شده از این رویداد در ایستگاه زه کلوت بوده که شتابی برابر با 29 سانتی متر بر مجذور ثانیه را ثبت کرده است.

 

برای اطلاعات بیشتر بر روی لینک زیر کلیک کنید.

زمین لرزه سی ام فروردین 1391 زه کلوت، استان کرمان