شبکه شتابنگاری کشور

تاریخ: 09 اردیبهشت 1391

ماهنامه شماره 91، فروردین ماه شبکه شتابنگاری منتشر شد

 ماهنامه شماره 91 شبکه شتابنگاری شامل اطلاعاتی در مورد شتابنگاشت ها و زمین لرزه های ثبت شده در فروردین،  گزارش در رابطه با زمین لرزه 30 فروردین رودبار در استان کرمان و ... منتشر شد.

 

 

 برای دسترسی به این ماهنامه  به لینک زیر مراجعه کنید.

ماهنامه شماره 91 فروردین 1391