شبکه شتابنگاری کشور

تاریخ: 26 اسفند 1393

ماهنامه شبکه شتابنگاری شماره 126، اسفند1393 منتشر شد

ماهنامه شماره 123 شبکه شتابنگاری شامل اطلاعاتی در مورد زمین لرزه های  رویداده  و شتابنگاشت های  ثبت  شده  در اسفند 1393،  معرفی ایستگاه های شتابنگاری و مهم‌ترین زمین‌لرزه‌های جهان در اسفند منتشر شد.

برای اطلاعات بیشتر و دسترسی به این ماهنامه به لینک زیر مراجعه کنید.

اهنامه شبکه شتابنگاری- اسفند ماه 1393 شماره 126