شبکه شتابنگاری کشور

تاریخ: 01 خرداد 1391

ماهنامه شماره 92، اردیبهشت ماه شبکه شتابنگاری منتشر شد

 ماهنامه شماره 92 شبکه شتابنگاری شامل اطلاعاتی در مورد شتابنگاشت ها و زمین لرزه های ثبت شده در اردیبهشت،  گزارش در رابطه با زمین لرزه های دهلران، زمین لرزه 14 اردیبهشت مورموری و زمین لرزه 25 اردیبهشت کهنوج در استان کرمان و ... منتشر شد.

 

  برای دسترسی به این ماهنامه  به لینک زیر مراجعه کنید.

ماهنامه شماره 92 اردیبهشت 1391