شبکه شتابنگاری کشور

تاریخ: 11 تیر 1391

زمین لرزه دوازدهم تیر 1391 سنگان، استان خراسان رضوی

 در ساعت 02:31:26 روز 12 تیر ماه 1391 برابر با 22:01:26 وقت بین المللی روز اول جولای 2012 زمین لرزه ای با بزرگای 5.4 (موسسه ژئوفیزیک) بخشهایی از جنوب استان خراسان رضوی را به لرزه در آورد. این زمین لرزه توسط 3 ایستگاه شتابنگاری خواف، سنگان و جنگل ثبت گردیده است. حداکثر شتاب ثبت شده از این رویداد در ایستگاه سنگان بوده که شتابی برابر با 73 سانتی متر بر مجذور ثانیه را ثبت کرده است. 

برای اطلاعات بیشتر بر روی لینک زیر کلیک کنید.

 زمین لرزه دوازدهم تیر 1391 سنگان، استان خراسان رضوی