شبکه شتابنگاری کشور

تاریخ: 24 تیر 1391

زمین لرزه بیست و چهارم تیر 1391 سنقر، استان کرمانشاه

 در ساعت  05:25:03روز 24 تیر ماه 1391 برابر با 00:55:03 وقت بین المللی روز چهاردهم جولای 2012 زمین لرزه ای با بزرگای 4.3 (موسسه ژئوفیزیک) بخشهایی از استان کرمانشاه را به لرزه در آورد. این زمین لرزه توسط 3 ایستگاه شتابنگاری سنقر، صحنه و دینور ثبت گردیده است. حداکثر شتاب ثبت شده از این رویداد در ایستگاه سنقر بوده که شتابی برابر با 46 سانتی متر بر مجذور ثانیه را ثبت کرده است.

برای اطلاعات بیشتر بر روی لینک زیر کلیک کنید.

 زمین لرزه بیست و چهارم تیر 1391 سنقر، استان کرمانشاه