شبکه شتابنگاری کشور

تاریخ: 03 شهریور 1394

ماهنامه شبکه شتابنگاری شماره 131، مرداد 1394 منتشر شد

ماهنامه شماره 131 شبکه شتابنگاری شامل اطلاعاتی در مورد زمین لرزه های  رویداده  و شتابنگاشت های  ثبت  شده  در مرداد ماه 1394، داده‌های شبکه شتابنگاری از زمین‌لرزه 22 مرداد جوادآباد(جنوب شرق تهران)، معرفی ایستگاه های شتابنگاری و مهم‌ترین زمین‌لرزه‌های جهان در مرداد منتشر شد.

برای اطلاعات بیشتر و دسترسی به این ماهنامه به لینک زیر مراجعه کنید.