شبکه شتابنگاری کشور

تاریخ: 04 شهریور 1394

زمین‌لرزه 3 شهریورماه 1394 فیروزکوه- استان تهران

در ساعت 22:06:33 روز سوم شهریورماه 1394 برابر با 17:36:33  به وقت بین المللی روز 25 اگوست 2015 زمین لرزه ای با بزرگای Mn4.6 (مرکز زلزله شناسی موسسه ژئوفیزیک)، Mw4.2 (شبکه شتابنگاری کشور) بخش هایی  از استان‌‌های تهران و سمنان را به لرزه در آورد. مرکز این زمین‌لرزه در نزدیکی  شهر فیروزکوه مکان یابی شده است. رومرکز این زمین‌لرزه با استفاده از شتابنگاشت‌ها در نقطه‌ای با مختصات 35/57 عرض شمالی و 52/62 طول شرقی مکان‌یابی شده است که انطباق خوبی با مرکز گزارش شده از سوی موسسه ژئوفیزیک دارد. این زمین لرزه  تاکنون توسط 27 ایستگاه شتابنگاری  به ثبت رسیده است. بیشینه شتاب ثبت شده از این رویداد در ایستگاه  فیروزکوه با شتابی برابر با 22 سانتی متر بر مجذور ثانیه بوده است. مشخصات زمین‌لرزه اصلی، ایستگاهی و شتابنگاشتی را می توانید در اینجا مشاهده نمایید.