شبکه شتابنگاری کشور

تاریخ: 01 دی 1394

ماهنامه شبکه شتابنگاری شماره 135، آذرماه 1394 منتشر شد

ماهنامه شماره 135 شبکه شتابنگاری شامل اطلاعاتی در مورد زمین لرزه های  رویداده  و شتابنگاشت های  ثبت  شده  درآذر ماه 1394، معرفی ایستگاه های شتابنگاری و مهم‌ترین زمین‌لرزه‌های جهان درآذر 1394 منتشر شد. برای اطلاعات بیشتر و دسترسی به این ماهنامه به لینک زیر مراجعه کنید.
 ماهنامه شبکه شتابنگاری- آذر ماه 1394 شماره 135