شبکه شتابنگاری کشور

تاریخ: 13 شهریور 1391

زمین لرزه دوازدهم شهریور 1391 زهان، استان خراسان جنوبی


 
در ساعت  05:20:02روز 12 شهریور ماه 1391 برابر با 00:50:02 وقت بین المللی روز دوم سپتامبر 2012 زمین لرزه ای با بزرگای 5.2 (موسسه ژئوفیزیک) بخشهایی از استان خراسان جنوبی را به لرزه در آورد. این زمین لرزه توسط 3 ایستگاه شتابنگاری حاجی آباد، افین و شاهرخت ثبت گردیده است. حداکثر شتاب ثبت شده از این رویداد در ایستگاه حاجی آباد بوده که شتابی برابر با 75 سانتی متر بر مجذور ثانیه را ثبت کرده است. 

  برای اطلاعات بیشتر بر روی لینک زیر کلیک کنید.

 

زمین لرزه دوازدهم شهریور 1391 زهان، استان خراسان جنوبی